Category Consulting

damagecontrol

Imago & Imagoschade

Imago Het imago van een bedrijf, organisatie of instantie is een belangrijk en soms zelfs Unique Sellingpoint. Je blijft ermee overeind of valt er door om. Het kan ook zijn dat het werkelijke imago niet tot zijn recht komt. Dit kan verschillende factoren hebben. Dit kan verschillende factoren hebben die ik d.m.v. onderzoek voor je kan benoemen en vervolgens uit te voeren tot het gewenste resultaat is behaald.

Imagoschade Al dan niet door eigen toedoen, kan dit een enorme impact hebben op je onderneming. Het kan voor een kort termijn zijn, maar ook langdurige gevolgen hebben. Als de schade wordt opgelopen door een externe partij, is dit uiteraard een zure appel om doorheen te bijten. Mensen onthouden de negatieve publiciteit en projecteren hem ook op jouw bedrijf, producten en diensten...

Lees verder