Imago & Imagoschade

Imago Het imago van een bedrijf, organisatie of instantie is een belangrijk en soms zelfs Unique Sellingpoint. Je blijft ermee overeind of valt er door om. Het kan ook zijn dat het werkelijke imago niet tot zijn recht komt. Dit kan verschillende factoren hebben. Dit kan verschillende factoren hebben die ik d.m.v. onderzoek voor je kan benoemen en vervolgens uit te voeren tot het gewenste resultaat is behaald.

Imagoschade Al dan niet door eigen toedoen, kan dit een enorme impact hebben op je onderneming. Het kan voor een kort termijn zijn, maar ook langdurige gevolgen hebben. Als de schade wordt opgelopen door een externe partij, is dit uiteraard een zure appel om doorheen te bijten. Mensen onthouden de negatieve publiciteit en projecteren hem ook op jouw bedrijf, producten en diensten. Hoe je dat oplost is niet in een paar woorden te zeggen, maar ik kijk graag met je mee om er een oplossing voor te vinden en je (toekomstige) klanten ten eerste te voorzien van correcte informatie en ten tweede dat ze weer vertrouwen krijgen. Mijn idee hier achter is: Eerlijk duurt het langst, maar het is wel het meest direct.