Financiële

Hiervoor maak ik gebruik van het volgende stappenplan:

Begroting maken

Eigen budget / inleg bepalen

Lijst maken van bedrijven, instanties ed. die evt. een bijdrage willen leveren

Sponsorpakketten opstellen*

Sponsorbrief opstellen die je per bedrijf veranderd om in te gaan op hetgeen zij te bieden hebben en hoe goed dat bij jouw initiatief past

Promomap samenstellen, ook digitaal

Telefonisch of persoonlijk contact leggen, vertellen waar je voor belt en naw gegevens verzamelen

Sponsorpakketten toesturen, veelal gebeurd dit digitaal

Een aantal weken later nabellen met de vraag of het goed is aangekomen, of er vragen zijn en of er evt. interesse is, aanknopen van een gesprek

Afspraak maken

Sponsorvoorstel opzetten met hierin de gegevens van het betreffende bedrijf

Bespreking, waarschijnlijk meerdere

Concretiseren

Contracten opstellen

Verwezenlijken