Two wrongs don’t make a right

Als je troep verkoopt kun je het in een mooi jasje stoppen, maar het blijft wat het is.

Als je aan de ene kant de aarde vervuilt en aan de andere kant wilt laten zien dat het bedrijf zich ook voor het milieu inzet, dan verandert het niets.
Je kunt producten verkopen die de volksgezondheid schaden, kinderen in je campagne benaderen en vervolgens een organisatie voor kinderen opzetten om hen te helpen. Dan moet je wellicht stoppen met het verkopen van producten die er aan bij hebben kunnen dragen dat de kinderen überhaupt daar waar juist jij hulp biedt gekomen zijn.

Je kunt zeggen dat je louter een uitvoerend orgaan bent en het niet jouw taak is om je bezig te houden met de inhoud van het product of de dienst, ook al schaadt het anderen. Dan ben je tijdens de geschiedenisles over ’40 – ’45 systematisch in slaap gevallen.
Of goedkope massa productie opzetten, je inzetten voor dieren terwijl de mensen en kinderen die het vervaardigd hebben er 12 uur per dag voor moeten werken in een land met een dictator aan het hoofd. De onwetende consument kijkt liever naar zijn portemonnee en het imago dat je dakloze dieren helpt. Goed gedaan!

Je kunt je logo dan groen maken, er een karakter aan hangen dat kinderen aanspreekt, het in opdracht onder het tapijt schuiven of er zielige dieren bij betrekken, de boel propageren en het bedrijf enorm van zijn beste kant laten zien. Dan noem ik dat schone schijn.

Bovendien: Propaganda vertelt nooit de waarheid, want de waarheid valt niet te propageren.

In mijn optiek kun je wat krom is niet recht praten. Dus als jouw onderneming op deze wijze opereert, raad ik je aan verder te shoppen.*

* De bovenstaande uitlatingen worden niet of niet geheel gedeeld met de personen of bedrijven waar ik voor of mee samenwerk. Zij zijn zodoende niet verantwoordelijk voor hetgeen ik publiceer. Dit is mijn statement. Zij hebben louter te maken met de kwaliteiten die ik voor of met hen uitvoer.