Voor wie wel en niet

In deze maak ik een tweedeling waarin duidelijk wordt voor wie ik Wel en Geen werkzaamheden verricht, dan wel wil verrichten.

Voor wie
Zoals je op de homepage kunt lezen richt ik me op diverse bedrijven, branches, organisaties en instanties die niet alleen duurzame en verantwoorde producten en diensten bieden, maar ook nog eens datgene dat met Bio- / Ecologisch, Organisch, Biodynamisch, Fysiologisch, Natuurlijke Gezondheid en Hergebruik te maken heeft. Ik vind het belangrijk dat jij als ondernemer met een ‘groen’ hart voor je bedrijf leeft en datgene wat je te bieden hebt. Zonder nonsense. Geen extra mooie praatjes, maar geheel authentiek zoals je het bedoeld hebt en hierbij oog hebt voor de aarde, dieren, natuur, leven, lichaam, geest, gezondheid en hoe je dit op een duurzame verantwoorde manier vertaalt naar gelijkwaardige producten en diensten.

Voor wie niet
Er zijn bedrijven die op hun manier duurzaam en verantwoord werken of veranderingen toepassen. Met een aantal heb ik echter geen affiniteit en valt voor mij niet onder structurele doorvoering van duurzaamheid. Leuk voor het imago of ja, het scheelt wel wat, maar in de kern maakt het weinig uit. Heb je bijv. een bedrijf en je bent er heel trots op dat jullie flex-plekken, spaarlampen of carpoolen hebben ingevoerd, dan vind ik dat een mooi gegeven, maar heeft voor mij onvoldoende bodem.
Gebruikt je bedrijf isolatiemateriaal voor diverse doeleinden, dan vind ik dat tevens een mooi initiatief waar de wereld vast mee geholpen wordt, maar hier kan ik alleen wat mee als het van organische producten is gemaakt of geheel biologisch afbreekbaar.
Zorginstanties zijn eveneens een branche waar voor mij te veel haken en ogen aan zitten. Uiteraard hebben mensen soms zorg nodig en het is aan de ene kant mooi dat het er is. De restricties duiden in mijn optiek niet op duurzaamheid en zijn veelal niet verantwoord. Ondanks dat men dat beweert. Wil je in deze echt groen denken en uitvoeren, dan kan ik je pas van dienst zijn als de politiek, farmacie, chemische concerns ed. stoppen met een winstbejag ten koste van mens, dier en natuur.*

Zoals je ziet zijn er mazen in mijn regelgeving, want de wereld is tenslotte niet zwart-wit en een ieder kan, bij goede wil, een steentje bijdragen aan een ‘groenere’ wereld. Neem bij twijfel dan ook contact met me op.

* De bovenstaande uitlatingen worden niet of niet geheel gedeeld met de personen of bedrijven waar ik voor of mee samenwerk. Zij zijn zodoende niet verantwoordelijk voor hetgeen ik publiceer. Dit is mijn statement. Zij hebben louter te maken met de kwaliteiten die ik voor of met hen uitvoer.