Connecting the Dots

Dit aspect kun je tevens zien als een combinatie van de hier boven genoemde punten. Iets waar ik namelijk goed in ben is in een rap tempo verbanden leggen tussen het één en het ander. Dit m.b.t. contacten,
inhoud, uitvoering, kwaliteit en kennis die een goede aanvulling kunnen zijn op jouw onderneming.